Κρύων – Ομοιοπαθητική Συνείδηση / Homeopathy Consciousness

Κρύων – Ομοιοπαθητική Συνείδηση / Homeopathy Consciousness


greetings dear ones I’m Kryon of magnetic service this is the fifth message on the ancient lands of the Navajo the Dena what you called the Monument Valley tour it is cool and it’s in the evening and it’s still and you gather around and yet again you listen to the words I want to present to you very briefly something I’m going to call ultimate spiritual logic and I present it to you in a fashion that should appeal to your mind and the part of your mind that is not necessarily esoteric and yet it’s about spiritual things more than spiritual things it’s about you your body your cellular structure and your health inside each of you is something that you have named and you call innate others have called it the smart body and it’s been used by healers for a very long time but dear ones this is going to involve self healing and I want to present this briefly but succinctly so you understand the logic of these things for years those who have done what you have called kinesiology or muscle testing have called upon this innate to give messages that you cannot gather from your consciousness alone internally your body is responsible for so many things for its chemistry for its health for fighting disease and all of these things seem to be hidden from you you cannot even tell if a disease has attacked you until it hurts that’s not necessarily very enlightened is it and yet this is the way at the moment the human body works but innate knows it at the second that the bacteria might affect you you don’t have to wait for it to hurt it knows already there are so many things that you don’t know if you’ve never tested you really don’t know what you’re allergic to you have to test but innate knows and so here’s the premise kinesiology works and it’s been proven over and over that you can interrogate the innate so right away the premise is this innate is real not only that it gives you messages this may tell you something very important your body is listening and wants to help innate actually knows that your consciousness is at the moment in time disconnected and so it is there all the time and kinesiologists know it those who interview the body with other processes know it healers have known this forever and have tried to interrogate innate in each of you who wants to to find out what is wrong how to work with it all of these things it’s real now stop this for a moment and what my partner likes to say turn the page one of the most ancient healing techniques is called homeopathy and the homeopathy is also something been proven for hundreds of years to work now this involves the innate as well for it is a signal or an instruction with tinctures taken under the tongue to an eight to heal a homeopathy is one who then prepares the tinctures for the instructions of the body now if you haven’t heard of this before the tinctures are so small there could possibly no possible way there could be a body reaction and yet they work and so you have innate listening at some degree for what you are putting into the tincture and giving instructions for healing it works the next thing I want to say is to extend the logic to the next phase and the next phase is this recently in the last 15 years consciousness has been proven to be energy so much so that even science is looking at that energy and how it might then react and act in physics consciousness therefore why not have something which we will call conscious homeopathy where you could instruct your body to the same degree but a tincture of homeopathy would the problem with this dear ones as it comes from inside you and you cannot then disengage when you give your body instructions there’s a motion around it a tincture has no emotion it is a flat instruction to do something and the body does it so the missing piece for consciousness and healing is that you have to start understanding the process that you need with your own body to start instructing it first of all you may not know what to ask it specifically you don’t know the chemistry you don’t perhaps even know what might be wrong with you so instead your instructions would be to heal that which you don’t understand but what DNA does believe me that is a bridge if the innate here’s that instruction it knows what to do because it comes from the boss it comes from the master who is in charge of every cell and yet the master is also doing something else the master has an emotion that says I sure hope this works sometimes the master is saying please when is the last time you had a tincture say please do you understand where I’m going with this and so the process and the exercise if you want to have it is an instruction that is an order without emotion without wishing without hoping but a matter of fact it is done you’re doing it because it works how many centuries do you need of these things working through other processes for you to understand it can also work the best way and that is from the top-down consciousness ordering cellular structure to do that which is the most healthy you want to frame it you’d say innate these are your instructions I do not know what is hurting or why at this moment but you’re to go in and balance and if there’s something that needs to be shown to me that I don’t know you’ll show it these are the things that I am ordering you to do go do it there’s a tendency for all old compassionate Souls to address their innate as though it were a person and you say thank you for this please I’m so happy you’re onboard its onboard and you don’t have to address it that way you don’t have to ask it because it always has it’s at antenna up and if you could if you could interrogate an eight right now it would say thank you for for doing this because this is what we need this is really what we need we need instructions not wishes we need instructions and not hopes don’t ask us tell us what to do because innate is you it’s survival and we want you to stay a long time this is the tip of the iceberg of where these things are going of how to then manipulate your own consciousness in a way for yourself that your body will understand and work that’s different from meditating or praying for something you’re ordering your own cells to behave and believe me they are listening you’ll see that’s enough for now as the Sun has now disappeared completely and here comes the cold and so it is

One Reply to “Κρύων – Ομοιοπαθητική Συνείδηση / Homeopathy Consciousness”

  1. Έχει αποδειχτεί στα τελευταία 15 χρόνια ότι η συνείδηση είναι ενέργεια. Η επιστήμη εξετάζει αυτή την ενέργεια και πώς ίσως επιδρά στη Φυσική η συνείδηση. Συνεπώς, γιατί να μην υπάρχει κάτι που θα το πούμε συνειδητή ομοιοπαθητική, όπου θα μπορείτε να εκπαιδεύσετε το σώμα σας όπως ακριβώς θα έκανε ένα βάμμα της ομοιοπαθητικής; Το πρόβλημα με αυτό αγαπητοί μου, είναι ότι προέρχεται από μέσα σας. Και δεν μπορείτε να απεμπλακείτε όταν δίνετε στο σώμα σας οδηγίες – υπάρχει συναίσθημα γύρω του. Ένα βάμμα δεν έχει συναίσθημα, είναι μια ξεκάθαρη οδηγία να κάνει κάτι και το σώμα το κάνει. Οπότε το κομμάτι που λείπει, για τη συνείδηση και τη θεραπεία, είναι ότι πρέπει ν’ αρχίσετε να καταλαβαίνετε τη διαδικασία που χρειάζεστε για να αρχίσετε να εκπαιδεύετε το ίδιο σας το σώμα.

    Κρύων – Ομοιοπαθητική Συνείδηση

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *